Joresbericht 2014/2015

1. Trimester

Den 11. November goufen 23 laangjähreg Membere vum Biisser Kannergesank vun der UGDA mat enger Auszeechnung belount.

3. Trimester

Mir fuerenoch dest Joer rem op Blankenberge an d’Belsch, wou mir 5 Deeg mat de Kanner verbrengen mat ausrouen, musizéieren, kreativ schaffen a spillen.